CJENIK
RED. BROJ VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA bez PDV-a PDV      25 % CIJENA sa PDV-om
1. košnja trave – ručno rotaciona kosilica do 500m2 m2 0,32 kn 0,08 kn 0,40 kn
2. košnja trave – ručno rotaciona kosilica od 500m2 – 5000m2 m2 0,30 kn 0,08 kn 0,38 kn
3. košnja trave – ručno rotaciona kosilica od 5000m2 m2 0,28 kn 0,07 kn 0,35 kn
4. košnja trave – ručno rotaciona kosilica h 90,00 kn 22,50 kn 112,50 kn
6. košnja trave – ručno (flaksanje) h 80,00 kn 20,00 kn 100,00 kn
7. obrezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine m2 22,00 kn 5,50 kn 27,50 kn
8. obrezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine m2 35,00 kn 8,75 kn 43,75 kn
9. obrezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica do 1,5 m visine m2 15,00 kn 3,75 kn 18,75 kn
10. obrezivanje zimzelenih i crnogoričnih živica od 1,5 m visine m2 18,00 kn 4,50 kn 22,50 kn
11. obrezivanje listopadnih živica do 1,5 m visine m2 10,50 kn 2,63 kn 13,13 kn
12. obrezivanje listopadnih živica od 1,5 m visine m2 13,00 kn 3,25 kn 16,25 kn
13. jednogodišnje obrezivanje niskog drveća visine do 3m kom 45,00 kn 11,25 kn 56,25 kn
14. rušenje i piljenje drveća do fi 30 sa odvozom kom 740,00 kn 185,00 kn 925,00 kn
15. lagano orezivanje drveća – rezanje suhih i starih grana kom 200,00 kn 50,00 kn 250,00 kn
16. grabljanje, skupljanje i odvoz pokošene trave m2 0,10 kn 0,03 kn 0,13 kn
17. grabljanje, skupljanje i odvoz lišća, živice, granja i sl m2 0,18 kn 0,05 kn 0,23 kn
18. rad radnika NKV sat 50,00 kn 12,50 kn 62,50 kn
19. rad radnika KV sat 60,00 kn 15,00 kn 75,00 kn
20. rad radnika VKV sat 70,00 kn 17,50 kn 87,50 kn
21. manji traktor sat 140,00 kn 35,00 kn 175,00 kn
22. manji traktor s malčerom m2 0,28 kn 0,07 kn 0,35 kn
23. manji traktor s malčerom sat 200,00 kn 50,00 kn 250,00 kn
24. veliki traktor sat 180,00 kn 45,00 kn 225,00 kn
25. veliki traktor sa malčerom m2 0,30 kn 0,08 kn 0,38 kn
26. veliki traktor sa malčerom sat 240,00 kn 60,00 kn 300,00 kn
27. dostavno vozilo (kombi) km 7,00 kn 1,75 kn 8,75 kn
28. odvoz ili prijevoz traktorom i prikolicom km 20,00 kn 5,00 kn 25,00 kn
29. utovar zemlje m3 50,00 kn 12,50 kn 62,50 kn
30. humus l 2,00 kn 0,50 kn 2,50 kn
31. poravnavanje zelenih površina m2 20,00 kn 5,00 kn 25,00 kn
32. čišćenje asfaltiranih površina nakon građevinskih radova m2 24,00 kn 6,00 kn 30,00 kn
33. strojno čišćenje ceste i pločnika od posipa (nakon zime) m1 2,80 kn 0,70 kn 3,50 kn
34. ručno čišćenje ceste i pločnika od posipa (nakon zime) m2 4,00 kn 1,00 kn 5,00 kn
UPRAVLJANJE ZGRADAMA
1. Zajednička pričuva – poslovni prostor m2 1,53 kn 0,00 kn 1,53 kn
2. Naknada upravitelja m2 0,54 kn 0,00 kn 0,54 kn
Za konačnu cijenu  rada potrebno je napraviti uvid objekta ili parcele  s obzirom na specifičnost posla i zahtjeve naručitelja
Bedekovčina 20.04.2018. KOMUNALNO BEDEKOVČINA
Miro Mihovilić ing. građ.